Sürdürülebilirlik

Geovent uyum içinde

Geovent’i paydaşlarımızla ve genel olarak toplumla uyum ve denge içinde çalıştırmak istiyoruz.
Bunun bir parçası olarak, diğer konuların yanı sıra sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliğini ele alan bir ESG politikası da dahil olmak üzere iş faaliyetlerimiz için genel yönergeleri belirleyen bir dizi politika geliştirdik.

Bu politikalar İcra Komitesi tarafından belirlenir ve Kurul tarafından onaylanır. Politikalarımızı sürekli olarak geliştiriyoruz ve bunları uygun şekilde değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Politikalar, Geovent’in Vizyonu, Stratejileri ve Planlarında somutlaştırılmıştır.

Özellikle, ESG politikası, her zaman uymakta olduğumuz yürürlükteki mevzuata saygı gösterir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemek için sürekli çalışıyoruz.

FN17, Geovent
ESG

ESG politikası

ESG, “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” anlamına gelir. Sürdürülebilirliği sağlam iş uygulamalarıyla dengeleyen “Sürdürülebilir İş Geliştirme” kavramıyla çalışıyoruz.
Başlangıç noktamız, her zaman uyduğumuz yürürlükteki mevzuattır.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni mümkün olduğunca desteklemek için sürekli çalışıyoruz.
Eylemlerimizi tanımlarken, SKH’leri bir başlangıç noktası olarak ele alırken, işimizin her yönden olumlu yönde gelişmesini sağlıyoruz.
SKH’ler için çabalarımızı, elimizdeki kaynaklara bağlı olarak hangi faaliyetlerin en büyük etkiye sahip olacağını beklediğimize göre önceliklendiriyoruz.

İmgelem

Sürdürülebilir ve çevre ile uyumlu çalışan bir şirket olmak istiyoruz.
Göreceli iklim ayak izimizi azaltırken faaliyetlerde sürekli büyüme göstereceğiz.
Sosyal bir çaba göstereceğiz ve çevremizdeki insanlar ve şirketimizin çalışanları için fırsatların geliştirilmesine yardımcı olacağız.
Çalışma ortamına dikkat edeceğiz, böylece daha az insan işe gitmekten hastalanacak. Çalışma ortamını iyileştirmek ve herkese iyi davranılmasını sağlamak için çalışacağız.

Strateji

ESG kaynaklarımızı, elimizdeki kaynaklara dayanarak mümkün olan en büyük etkiyi elde etmek için kullanacağız.

Bu nedenle, en büyük etkiyi yaratabileceğimiz SKH’leri destekleyen müdahaleleri seçtik.
Aşağıda, öncelikle hangi SKH’ler üzerinde çalışacağımızı kısaca açıklayacağız. Bazı eylemlerin birden fazla SKH’yi desteklediğini, bazılarının ise birincil odak noktamız olarak tanımlamadığımız SKH’leri desteklediğini unutmayın.

BM 17 Sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan atıfta bulunuyoruz
Şunlara odaklanmaya karar verdik:

SDG 3 – İyi sağlık ve esenlik

“Sağlıklı yaşamlar sağlamalı ve herkes için ve her yaşta refahı teşvik etmeliyiz”

Odaklandığımız konular,
• İşyerleri içinde ve çevresinde kirliliğin neden olduğu ölümlerin azaltılması.

Biz sağlayacağız
• İşyerinde kirliliğe maruz kalmanın sonuçları hakkında artan farkındalık.
• İşyerlerindeki kirliliği gideren ürünler ve çıkarılan havayı tetikleyen ürünler hakkında artan farkındalık.
• Bu tür ürünlerin kullanımının artması.
• Ürünlerin doğru kullanımı konusunda eğitim ve öğretimin arttırılması.

SKH 8 – İnsana yakışır işler ve ekonomik büyüme

“Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işi teşvik etmeliyiz”

Odaklandığımız konular,
• Gençlerin iş bulmalarına, eğitim ve öğretim görmelerine yardımcı olmak, işçi haklarını korumak ve güvenli çalışma ortamları yaratmak.

Biz sağlayacağız
• İş bulmakta zorluk çekenler de dahil olmak üzere daha fazla gencin iş, eğitim ve öğretim görmesi.
• Bizim ve paydaşlarımızın şirketlerinde çalışanların sağlıklı ve iyi bir çalışma ortamında, insana yakışır koşullarda çalışması.

SDG 12 – Sorumlu üretim ve tüketim

“Sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini sağlamalıyız”

Odaklandığımız konular
• Doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve yönetmek, kimyasalları ve atıkları sorumlu bir şekilde yönetmek ve atıkları azaltmak.

Biz sağlayacağız
• Ekstraksiyon sistemlerinin karbon ayak izini azaltan ürünler sunulmaktadır.
• Doğal kaynakların kullanımının azaltılması.
• Atık miktarının azaltılması.
• Üretilen atıkların sorumlu bir şekilde muamele görmesi.

Geovent sürdürülebilirlik raporu

Geçen yılın sonuçlarını ve gelecek yıllar için belirleyici hedefleri ve girişimleri açıklayan yıllık bir ESG raporu hazırlamayı taahhüt ettik.

Bu taahhüdün bir parçası olarak, dünya çapında 4.000’den fazla şirketle birlikte Bilim Tabanlı Hedefler girişimine (SBTi) katıldık.

Bilime dayalı hedefler, şirketlerin sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmaları için açıkça tanımlanmış bir yol sağlayarak iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemeye ve geleceğe yönelik iş büyümesine yardımcı olur.

Hedefler, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için en son iklim biliminin gerekli gördüğü şeylerle uyumluysa, ‘bilime dayalı’ olarak kabul edilir.

CO2 emisyonumuzu azaltarak Paris Anlaşması’na ulaşmak için çaba sarf etmek istediğimizi tespit etmek için SBTi’ye katıldık. Aynı zamanda, diğer şirketlere de aynısını yapmaları için ilham vermek istiyoruz.

Bir SMV olarak, Kapsam 1 + 2’deki CO2 emisyonumuzu 2021’den 2030’a kadar% 42 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz. İşimizi bugünden itibaren hesaplamaya dahil edilen 2030 yılına kadar yaklaşık% 80 oranında büyütmeyi bekliyoruz.

Bununla birlikte, emisyonumuzun en büyük kısmı Kapsam 3’ten geliyor. Kapsam 3 emisyonlarımızı ölçmeyi ve kaydetmeyi taahhüt ettik ve bu bir talep olmasa da bunu da azaltmak için çalışacağız.

Aynı zamanda, bilgimizi paylaşarak ve CO2 emisyonlarını azaltan ürünleri teşvik ederek başkalarına CO2 emisyonlarını azaltmada yardımcı olacağız.

Science based targets

Lütfen indirin

Daha fazla bilgi için ESG raporumuz.

2022