Satış ve teslimat hüküm ve koşulları

1. Genel olarak:

1.1 Bu satış ve teslimat koşulları, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça GEOVENT A/S’den (bundan böyle GEOVENT’ ten) gelen tüm teklifler, siparişler, sipariş onayları ve teslimatlar için geçerli olacaktır.

1.2 Satın alma/sipariş verme müşterisi bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır. GEOVENT ve Alıcı ortaklaşa “Taraflar” veya “Taraflar” olarak adlandırılır. Hiçbir son Alıcı/son kullanıcı, bu koşullar uyarınca Alıcıdan daha olumlu muamele göremez.

2. Anlaşmaların Sonuçlandırılması

2.1 GEOVENT, Geovent’in yazılı sipariş onayını veya teslimatı yürürlüğe girene kadar alıcıya karşı sözleşmeye bağlı olmayacaktır. Bu, bir teklifin veya benzer bir bildirimin sağlanıp sağlanmadığını ve Alıcının bu teklifi veya ekstreyi kabul edip etmediğine bakılmaksızın geçerlidir.

2.2 Alıcı, çizimlerdeki ve benzeri belgelerdeki özellikler de dahil olmak üzere siparişlerdeki bilgilerin ve özelliklerin doğruluğundan sorumludur.

3. Vekaletname

3.1 Acente, temsilci veya komisyoncu olan hiçbir bireysel kişi/şirket, önceden yazılı bir anlaşma olmadan GEOVENT yapma yetkisine sahip değildir.

4. Fiyatlar:

4.1 Fiyat listelerindeki tüm fiyatlar KDV, diğer kamu görevleri ve nakliye ambalajları hariç güncel fiyatlardır.

4.2 GEOVENT, herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın, döviz kurları, harçlar, sigorta, navlun ve satın alma maliyetlerindeki değişikliklere göre fiyat listelerinde, kataloglarda ve tekliflerde fiyatları ayarlayabilir.

4.3 Bir sözleşmenin imzalanmasından sonra GEOVENT ayrıca, sipariş onayının sunulmasından teslimata kadar geçen sürede üretim ve teslimat maliyetlerinde% 5’ten fazla fiyat artışı olması durumunda sunulan fiyatı değiştirme hakkına sahiptir. Bu, örneğin döviz kuru dalgalanmaları, görevler, sigorta, navlun ve satın alma maliyetleri için geçerlidir, ancak yalnızca geçerli değildir.

4.4 GEOVENT, 70,00 EUR’nun altındaki siparişler için 20,00 EUR taşıma ücreti alma hakkını saklı tutar. Aynı şekilde GEOVENT de faturalama ücreti alma hakkını saklı tutar.

5. Teslimat yeri ve zamanı:

5.1 Teslimatlar, sipariş onayımızda belirtilen şartlara tabidir, incoterms 2010 DAP ‘dan “onaylanmış teslimat adresine”, bundan sonra Alıcı risk ve ek maliyetler taşır veya Incoterms 2010 EXW, DK-Løgstrup bundan sonra – mallar teslimata hazır olduğunda – riski ve navlun ücretleri de dahil olmak üzere tüm teslimat maliyetlerini taşır.
Teslimat DAP olduğunda, Navlun, paketleme ve taşıma maliyetlerini karşılamak için Alıcıdan minimum 165 EUR tahsil edilecektir.
Zamanında, teslimat EXW olduğunda, alıcı GEOVENT A/S’yi kullanmayı düşündüğü taşıma yöntemi hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, GEOVENT A/S taşıma yöntemini ve taşıma rotasını seçme hakkına sahiptir.

5.2 Sabit bir teslimat süresi üzerinde anlaşmaya varılmışsa, GEOVENT aşağıdaki durumlarda teslimatı erteleme hakkına sahiptir: a) Mücbir sebep halinde cf. madde 10; b) GEOVENT’in alt tedarikçileri, nakliyecileri ve diğer üçüncü taraflardan kaynaklanan gecikme durumunda; ve c) olağandışı hava ve iklim etkisi; d) Nedeni ne olursa olsun endüstriyel çatışmalar; e) GEOVENT’in anlaşmanın sonuçlandırılmasında öngörmemesi gereken kamu emirleri veya ihtiyati tedbir kararları.

5.3 Önemli bir gecikme durumunda, Alıcı sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Kararlaştırılan teslimat saatinden en az 30 gün sonrasına kadar önemli bir gecikme gösterilemez.

5.4 Alıcının tahsilat yükümlülüğünü yerine getirmemesi de dahil olmak üzere teslimat sırasında teslimatı kabul etmemesi durumunda GEOVENT, sözleşmeyi derhal feshetme ve tazminat talep etme hakkına sahiptir.

5.5 Ayrıca GEOVENT, ürünleri Alıcının pahasına satma veya stoklatır. Ürünleri saklarken, Alıcının riski altında saklanırlar. Ürünlerin ve ambalajların iadesi önceden yazılı bir anlaşmaya bağlı olarak koşulludur ve Alıcının zararına olacaktır. Ayrı ayrı borçlanılan navlun ve paletler, kutular veya benzeri ambalajlar alacaklandırılmayacak. GEOVENT, GEOVENT veya tedarikçilerimiz açısından kusurlu olmayan iade edilen mallar için iade ücreti alma hakkını saklı tutar.

6. Ödeme ve temerrüt faizi:

6.1 Satın alma fiyatı, kararlaştırılan son tarihte ödenmesi gereken değere düşer. Bu, Alıcının sorumlu olduğu konulardan kaynaklanıyorsa, teslimat kararlaştırıldığı şekilde gerçekleşemese bile geçerlidir.

6.2 Alıcının zamanında ödeme yapmaması ve bu gecikmenin GEOVENT’in sorumlu olduğu konulardan kaynaklanmazsa, GEOVENT, vade tarihinden itibaren aylık % 1,5 veya bir ayın kısa bir kısmı kadar temerrüt faizi tahsil etme ve daha önce kararlaştırılan kredi koşullarına bakılmaksızın faturalanan ve teslim edilen tüm mallar için ödeme alma hakkına sahiptir, GEOVENT’in yanı sıra anlaşmayı derhal feshetme hakkına da sahiptir.

6.3 Alıcının ödeme temerrüdü durumunda GEOVENT ayrıca Alıcıya herhangi bir ek teslimat yapma hakkını da geri alma hakkına sahiptir. Bu, teslimatlar karşılıklı olarak ilişkili olsa bile geçerlidir.

6.4 GEOVENT, satın alma fiyatının ve diğer maliyetlerin ödenmesi için Alıcıdan herhangi bir zamanda yeterli güvenlik talep etme hakkına sahiptir.

6.5 GEOVENT, alıcıdan ayrı bir onay almadan, alıcıya karşı herhangi bir talebi toplamda veya kısmen üçüncü bir tarafa aktarma hakkına sahiptir.

7. Sahiplik rezervasyonu:

7.1 GEOVENT, faiz ve maliyetlerin ve GEOVENT tarafından Alıcı adına ödenen mallarla ilgili tüm masrafların eklenmesiyle, tam satın alma bedeli ödenene kadar malların mülkiyetini korur.

7.2 Mülkiyet hakkı Alıcıya geçene kadar, ürünler Alıcı tarafından sigortalanır ve ayrı saklanır. Alıcı, mülkiyet Alıcıya geçene kadar GEOVENT’in izni olmadan malları taşımayı, taahhüt etmemeyi, kiralamayı, ödünç vermemeyi veya başka bir şekilde elden çıkarmama taahhüdünde bulunur. Ayrıca, Alıcı teslim edilen mallarda herhangi bir değişiklik yapamaz.

8. Şikayetler, kusurlar ve muayene görevi:

8.1 Mallar yalnızca Alıcı ayrı bir garanti belgesi almışsa garanti kapsamındadır ve bu garanti teslimattan itibaren sadece bir yıl geçerlidir. Her durumda, garanti elektrik kablolarını, hidrolik kabloları, pnömatik kabloları veya ekstraksiyon, parça takma veya normal aşınma ve yıpranma hortumlarını kapsamaz.

8.2 Buna ek olarak, GEOVENT yalnızca üretimin yetersizliği veya GEOVENT tarafından sağlanan hatalı malzemelerin kullanımı nedeniyle önemli ölçüde arızalı veya hatalı olduğu kanıtlanmış ürünlerden sorumludur.

8.3 GEOVENT’in kusur sorumluluğu, yalnızca malların güvenli bir şekilde saklanması ve alıcı tarafından şartnamelerimize uygun olarak doğru ve normal bir şekilde kullanılmış olması durumunda geçerlidir. GEOVENT, yetersiz bakım, Alıcı tarafından yanlış kurulum, yazılı iznimiz olmadan yapılan değişiklikler veya Alıcının kusurlu bir şekilde yaptığı onarımlardan kaynaklanan hata ve kusurlardan sorumlu tutulamaz.

8.4 Alıcının teslim edilen mallar için kullanıcı talimatlarına, kataloglara ve broşürlere uyması ve uygulamanın kapsamı ve teslim edilen malların doğru kullanımı hakkında gerekli bilgileri alması istenir.

8.5 Teslimat veya teslimden hemen sonra ve her zaman mallar kullanıma alınmadan, işlenmeden veya dahil olmadan önce, Alıcı, teslim edilen malların çalışır durumda olduğundan ve teslim edilen açıklamalara / spesifikasyonlara uygun olduğundan emin olmak için incelemeli ve incelemelidir.

8.6 Alıcı derhal ve teslimattan en geç sekiz gün sonra herhangi bir kusur şikayeti sunmalıdır. Alıcı bu süreye uymazsa, kusur bildirimi talep etme hakkı kaybolur.

8.7 Malların herhangi bir maddi hatası veya kusuru varsa, GEOVENT, kusuru gidermek, yeniden bir teklif yapmak, fiyatta orantılı bir indirim yapmak veya tazminat talep etmekle yükümlüdür ve kendi seçeneğiyle, cf., madde 14.3. Onarım veya yedek tedarik ile bağlantılı nakliye masrafları, sigorta masrafları, seyahat masrafları, kurulum maliyetleri ve diğer maliyetler Alıcı tarafından ödenecektir.

9. Ürün sorumluluğu:

GEOVENT, yaralanma veya hasarın GEOVENT tarafından sağlanan bir ürünün arıza veya ihmali sonucu meydana geldiğinin kanıtlanabilmesi ve ürünün arızalı olduğu, yaralanma veya hasarın bu kusurdan kaynaklandığı kanıtlanabilirse, mallarımızın neden olduğu kişisel yaralanma veya maddi hasardan sorumludur. ve yaralanma veya hasar ile kusur arasında nedensel ilişki olduğunu.

GEOVENT, herhangi bir faaliyet kaybı, zaman kaybı, kar kaybı, kazanç kaybı veya dolaylı veya dolaylı zararlardan zararda sorumlu tutulamaz.

10. Mücbir sebep:

10.1 GEOVENT’in kontrolü dışındaki olaylar nedeniyle teslimat, zamanında teslimat veya hatasız teslimat engellenirse veya gecikirse, endüstriyel çatışmalar, işletme kesintileri, salgın hastalıklar, nakliye zorlukları veya tedarikçinin veya (alt) üreticinin iflası veya benzeri dahil olmak üzere diğer üçüncü taraf arızaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere GEOVENT, herhangi bir sorumluluk üstlenmeden, Alıcıyı tamamen veya kısmen kendi seçeneğiyle bilgilendirerek teslimatı erteleyebilir veya iptal edebilir. mümkün olduğunca çabuk.

11. Ürün bilgileri:

11.1 Kataloglardaki teknik özellikler ve belirtilen diğer ölçümler yol gösterici karakterdedir ve GEOVENT bu tür belgelerdeki hatalardan sorumlu değildir. Fiyat listeleri de dahil olmak üzere bu belgelerde belirtilen tüm bilgi ve veriler, yalnızca sözleşmenin bu tür spesifikasyonlara açıkça atıfta bulunduğu ölçüde bağlayıcıdır.

12. Hakların korunması:

12.1 Alıcı, bu mevcut sözleşme ile GEOVENT’in endüstriyel hakları hakkında herhangi bir hak elde etmez ve Alıcı, ürün ve/veya gerçek ürün hakkındaki herhangi bir bilgiyi GEOVENT’in haklarını ihlal olacak şekilde kullanma yetkisine sahip değildir. Alıcı, Alıcının talimatları uyarınca üretilen ürünlerin üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan sorumludur.

13. Çizimler ve açıklamalar:

13.1 Sözleşmenin yapılmasından önce veya sonra Alıcıya iletilen materyal veya hazırlıkla ilgili tüm çizimler ve teknik belgeler GEOVENT’e aittir ve önceden kabul edilmeden üçüncü bir tarafa kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya aktarılamaz veya başka bir şekilde iletilemez. Talebimiz üzerine, bu tür materyal iade edilmelidir.

14.Sorumluluğun hariç tutulması ve sınırlandırılması:

14.1 Taraflar arasındaki anlaşmada aksi öngörülmezse GEOVENT, Danimarka yasalarının olağan kuralları uyarınca zararlardan sorumludur. GEOVENT, herhangi bir faaliyet kaybı, zaman kaybı, kar kaybı, kazanç kaybı veya dolaylı veya dolaylı zararlardan zararda sorumlu tutulamaz.

14.2 GEOVENT’in kusur yükümlülüğü ve ürün sorumluluğu da dahil olmak üzere hasarlardaki toplam sorumluluğu, mevzuatın izin verdiği durumlarda maksimum 5.000.000 DKK miktarı ile sınırlıdır.

14.3 Bununla birlikte, herhangi bir kusur ve/veya gecikmeden kaynaklanan hasarlardaki sorumluluk, herhangi bir sorumluluğun ilgili olduğu teslimat için fatura tutarını asla aşamaz.

14.4 Alıcının GEOVENT’i sorumlu tutmayı amaçladığı herhangi bir hasar derhal GEOVENT’e yönelik olarak yazılı olarak ve hasar meydana geldikten en geç bir yıl sonra talep edilmelidir.

15. Uyuşmazlıklar

15.1 Taraflar arasında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık mahkeme dışında çözülecektir. Anlaşmazlığın mahkeme dışında çözülememeleri durumunda, GEOVENT konunun sıradan hukuk mahkemeleri tarafından çözülecek olduğunu belirlemediği sürece, anlaşmazlık tahkim yoluyla çözülecektir. Tüm anlaşmazlıklar, bu Genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarına uygun olarak ve Danimarka yasalarına uygun olarak çözülecektir.
15.2 Konu olağan hukuk mahkemeleri tarafından çözülürse, Alıcının nerede ikamet ettiğine veya ikamet ettiğine bakılmaksızın GEOVENT’in merkezinin bulunduğu mekanda işlemlere başlanır.